สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

อบรมระบบออนไลน์ (Zoom) การกรอก CHE QA ระดับส่วนงาน

อบรมการกรอก CHE QA online ระดับส่วนงาน

โดย ผอ. สำนักงานประกันคุณภาพ

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Date

Jul 12 2021
Expired!

Time

13:00 น. - 16:00 น.