สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ SAR ที่ห้องเรียนกาญจนบุรี

ห้องเรียนกาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ sar หลักสูตร
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Date

Feb 18 2021
Expired!

Time

All Day