สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ออนไลน์

คณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
คณะกรรมการประกอบด้วย

Date

Feb 22 2021
Expired!

Time

All Day