สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560-2564

นัดประชุมคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560-2564

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Jan 19 2022

Time

13:00 น. - 15:00 น.