HOMEPAGE

ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา

September 2022

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
13:00 น. - 15:00 น.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๒/๒๕๖๕
13:00 น. - 18:00 น.
1

ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์นำเสนอ

MCUQA fanpage

จำนวนผู้เยี่ยมชม

views count :

Users Today : 27
Total Users : 30841
Total views : 154805