ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566
9:00 น. - 12:00 น.
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี วังน้อย อยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting รหัส 4384214568 , ...
4
5
ประชุมคณะทำงานประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
13:00 น. - 16:00 น.
ประชุมคณะทำงานประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วังน้อย อยุธยา , ...
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
9:00 น. - 0:00 น.
วันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักางานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ...
19
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
All Day
วันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักางานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ...
20
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
0:00 น. - 17:00 น.
วันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักางานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ...
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

Show More Show Less

วีดีทัศน์นำเสนอ

MCUQA fanpage

จำนวนผู้เยี่ยมชม

views count :

Users Today : 48
Total Users : 52609
Total views : 234795