HOMEPAGE

ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
ประชุมคณะทำงานประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564
13:00 น. - 16:00 น.
ประชุมคณะทำงานประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วังน้อย พระนครศรีอยุธยา , ...
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
All Day
1. คณะกรรมการ 2. กำหนดการ , ...
26
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
All Day
1. คณะกรรมการ 2. กำหนดการ , ...
27
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
All Day
1. คณะกรรมการ 2. กำหนดการ , ...
28
29
30
31
1
2
3
4
5

ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์นำเสนอ

MCUQA fanpage

จำนวนผู้เยี่ยมชม

views count :

Users Today : 0
Total Users : 30890
Total views : 154933