ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา

September 2023

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
13:00 น. - 16:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี วังน้อย อยุธยา , ...
8
9
10
11
12
13
14
15
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา แก่วิทยาลัยพระธรรมทูต
9:00 น. - 16:00 น.
วันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ...
16
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา แก่วิทยาลัยพระธรรมทูต
9:00 น. - 16:00 น.
วันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ...
17
18
ประชุมตรวจเอกสารและข้อมูลในระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
9:00 น. - 0:00 น.
ประชุมตรวจเอกสารและข้อมูลในระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออกไลน์ zoom meeting รหัส 4384214568 , ...
19
ประชุมตรวจเอกสารและข้อมูลในระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
All Day
ประชุมตรวจเอกสารและข้อมูลในระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออกไลน์ zoom meeting รหัส 4384214568 , ...
20
ประชุมตรวจเอกสารและข้อมูลในระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
0:00 น. - 17:00 น.
ประชุมตรวจเอกสารและข้อมูลในระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออกไลน์ zoom meeting รหัส 4384214568 , ...
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

Show More Show Less

วีดีทัศน์นำเสนอ

MCUQA fanpage

จำนวนผู้เยี่ยมชม

views count :

Users Today : 53
Total Users : 52244
Total views : 234086